Συνέντευξη στα Νέα


Ένθετο "Ζω στη Θεσσαλονίκη", συνέντευξη από τη Λένα Ευαγγέλου.